Životopis

Zaměstnání, podnikání

3.2014 - dosud       poradce premiéra

16.4.2010 - dosud      advokát, jednatel a jediný společník AK Petržílek, s.r.o.

10.2010 - dosud      zastupitel města Úvaly

10.2010 - 10.2014      místostarosta města Úvaly

08. 2006 - 10.2011      vedoucí politicko-analytické sekce ČSSD

10.2006 - 04.2010      advokátní koncipient

09. 2005 - 12.2010    lektor VŠFS - přednášky na téma Udržitelný rozvoj: právo životního prostředí a ekonomika udržitelného rozvoje

2005 - 07.2006      ředitel odborného útvaru předsedy vlády (šéfporadce premiéra)

2002 - 2005      náměstek ministra ŽP a ředitel sekce legislativy a státní správy                          

2001 - 2002      poradce ministra životního prostředí pro legislativu a vstup ČR  do EU                        

1998 - 2001      ředitel legislativního odboru MŽP                        

1994 - 1998      hlavní právník v sekci právní VV Pozemkového fondu ČR

 

Vzdělání

Ph.D. v oboru veřejné právo, disertační práce z oblasti práva životního prostředí na PF UK

JUDr., Mgr. – Právnická fakulta UK v Praze (studium ukončeno 3.6.1994), DP z oblasti práva životního prostředí

Bc. Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem, specializace: lidské zdroje

Ing. – Provozně ekonomická Fakulta ČZÚ v Praze, specializace: evropská integrace

 

Stáže a studijní pobyty

2 semestry na Fakultě mezinárodních vztahů na Moskevském institutu mezinárodních vztahů

2 semestry na Právnické fakultě Karls – Ruprecht University v Heidelbergu

absolvování základních předmětů na FF UK, obor filosofie

 

Publikační činnost

2001, Praha Petržílek P.: Půda v krajině a její právní ochrana jako složky životního prostředí, MŽP

2002, Praha Petržílek P.: Politika trvale udržitelného rozvoje a programy sociálního smíru při přechodu k trvale udržitelné ekonomice, MŽP,

2002, Praha Petržílek P.: Guth J., Týcová G.: Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem, ABF

2002, Praha Autorský tým: Návrh strategie udržitelného rozvoje České republiky, ČEU

2002, Praha Petržílek P.: Zákon o obalech a související předpisy s komentářem, IFEC

2003, Praha Petržílek P., Tichá T.: Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění, ABF

2004, Praha Kolektiv autorů: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF

2005, Praha Petržílek, Rybář, Lojda: Úvahy o člověku a společnosti, ČSSD

2005 Kružíková, Petržílek: Kodex životního prostředí – zdroj polemik a nadějí, MŽP

2005 Kolektiv autorů, Soubor stanovisek k zákonu o ochraně přírody a krajiny v letech 1992 – 2005, MŽP edice Planeta

2007 Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti, LexisNexis cz

2007 Kloz M., Motlík J., Petržílek P., Tužinský M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie, právní předpisy s komentářem, Linde Praha

2008 Kloz M., Motlík J., Myslil V., Petržílek P., Rybář Z.: Úvodní studie možností zřízení geotermálních jednotek pro výrobu elektřiny a tepla v ČR, CVEVL, v.v.i

2011, Praha Petržílek P.: Udržitelný rozvoj, nákladem AK Petržílek

 

Ostatní odborná činnost

1999 – 2006 člen Komise Legislativní rady vlády pro správní právo

2005 – 2006 místopředseda Komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo

člen autorského týmu ekologické sekce ICEU: Manifest: Svoboda a udržitelnost

2006 – 2010 stínový ministr životního prostředí ČSSD

od 2007 člen VV Energetické sekce HK

od 2010 člen Asociace energetických manažerů

od 2001 zakládající člen České společnosti pro právo životného prostředí

od 2010 člen Jednoty českých právníků

od 2007 předseda, místopředseda a člen Rady Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i.

od 2015 ředitel Aliance pro výzkum hlubinné geotermální energie, zájmového sdružení právnických osob