Sbližování oligarchů a letiště Vodochody

17.10.2017 11:16

Jako politik (tč. stínový ministr životního prostředí za ČSSD) jsem od r. 2009 poukazoval na nezákonnost záměru společnosti PENTA vystavět ve Vodochodech mezinárodní letiště. Jako advokát jsem se podílel na přípravě stanovisek pro obce sdružené v iniciativě Stop letišti Vodochody. Před čtyřmi lety jsem měl za to, že tato práce nebyla marná, neboť ministr Brabec neváhal zrušit souhlasné stanovisko EIA pro nemožnost splnění zákonných limitů při provozu letiště. Jsem si vědom, že v daném případě o věci též rozhodoval Městský soud v Praze a Nejvyšší správní soud. Žádný z těchto soudů však nevytýkal ministerstvu faktické závěry. Přesto MŽP ovládané hnutím ANO zcela obrátilo a vydalo v srpnu tohoto roku nové souhlasné stanovisko.

Nezbývá než se ptát po příčinách této ministerské veletoči. Na kapacitě letiště se nic nezměnilo (až 141 vzletů a přistání denně pro až 16780 cestujících) a nedošlo ani ke zpřísnění podmínek stanoviska, či výstavbě dálničního přivaděče. Věcné důvody, na základě kterých by bylo možné říci, že zákonné limity provozem letiště a navazující infrastruktury, vč. dopravní, již překračovány nebudou, tedy neexistují. Nezbývá než se ptát po příčinách mimo proces posuzování vlivů na životní prostředí. Můžeme se dohadovat o slaďování zájmů velkokapitálu (AGROFERT a PENTA), či oligarchů (Babiš a Dospiva), či jimi ovládaných stran (ANO a Realisté) a médií (MAFRA a vydavatelství Vltava-Labe-Press). Možná že k tomuto veletoči přispěly i hrozby PENTY, že bude vymáhat v arbitráži náhradu po státu - tč. zastoupeného ministrem Babišem - za zmařenou investici v řádu desítek miliónů korun. Neznám skutečné motivy změny stanoviska ministra za ANO, nicméně znám právo, a pokud platí, že letiště se do zákonných limitů nevejde, nemůže být souhlasné stanovisko EIA vydáno.

Na tomto příkladu lze poodhalit hrozby politiky ovládané velkokapitálem. Nelze vyloučit rozhodování mimo demokratické mechanismy, porušování principů právního státu a manipulaci s veřejným míněním. Těžko můžeme pány Babiše a Dospivu přistihnout při uzavírání dohod tohoto typu. K těm pravděpodobně přímo ani nedochází. Stačí jen, pokud obě strany vnímají, že se vzájemně neohrožují a nebudou si ohrožovat své zájmy ani v budoucnu. Rozhodně ale platí, že tyto zájmy nelze ztotožňovat se zájmy voličů, které jsou naopak pošlapávány.

Ačkoliv tradiční demokratické strany mají své mouchy, budou vždy své programy (liberální, konzervativní či sociální) opírat o zájmy občanů, prosazovat je demokratickými mechanizmy a v rámci zákona. Letošní volby proto rozhodnou o budoucím charakteru republiky. Občané Mělnicka a Prahy-východ též mohou přitom v těchto volbách rozhodnout i o osudu záměru výstavby letiště Vodochody, jehož „psychologické a sociální dopady na obyvatelstvo byly vyhodnoceny jako významné“.

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. kandidát č. 5 do PS za ČSSD

vyšlo v měsíčníku Mělnicko