Pro geotermální energii

05.10.2013 14:34

Celkový geotermální výkon Země uvolňovaný v každém okamžiku do jejího bezprostředního okolí je 40 TW. Z lidského měřítka ji můžeme označit za prakticky nevyčerpatelný zdroj energie. Přestože nežijeme na Islandu, rozhodně i pro Českou republiku jde o dostupný zdroj energie. Při rodinných domech se zahradou se dají využít tepelná čerpadla, hlubinná technologie ale umožňuje také vytvoření tepláren a elektráren s využitím principu HDR (hot dry rock – horké suché horniny).

Tento princip využívá čerpání vody do podzemního výměníku v hloubce 5 km. Jímanou ohřátou páru na 200° C následně může využít teplárenská soustava, nebo ji lze využít také k výrobě elektřiny. Na rozdíl od klasických tepláren a elektráren při takovém získávání energie nepotřebujeme přísun nějakého paliva a stavbu ohromných bloků, hlavní část zařízení je uložena pod zemí. Geotermální energie není závislá ani na rozmarech počasí a výkon přitom lze využívat dle libosti. Navíc je to relativně levný zdroj energie bez škodlivých emisí a odpadů.

V provozu je na Světě zatím pouze několik elektráren či tepláren využívajících hlubinnou geotermální energii, řada dalších se ale připravuje. V ČR obce připravují projekty na stavbu nejméně šesti geotermálních elektráren a dalších osm o využití vážně uvažuje. Realizaci zatím brání nedostatek financí na průzkumné vrty a na investice. Podle prvních výpočtů lze v českém masivu najít minimálně 60 vhodných lokalit, přičemž s využitím jejich potenciálu lze ročně vyrobit přibližně 2 TWh elektřiny a 4 TWh využitého tepla!

Dejme šanci geotermální energetice, podpořme její výzkum a možnosti rozvoje.